فهرست مطالب
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

معرفي ولايت دايكندي ♦کار مشترک علی پیام و محمدرجا 

قانونمندی و قانونمداری علی پیام

نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی علی پیام

حقوق کار علی پیام

جرم انگاری شکنجه علی پیام

گزارش از لیسۀ سنگ موم در مرکز ولایت دایکندی علی پیام

مشکلات حقوق بشر در ولایت دایکندی علی پیام

ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان علی پیام

نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی علی پیام