فهرست مطالب

◄معرفي ولايت دايكندي ♦کار مشترک علی پیام و محمدرجا  ◄قانونمندی و قانونمداری ♦علی پیام ◄نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی ♦علی پیام ◄حقوق کار♦علی پیام ◄جرم انگاری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 51 بازدید
اسفند 84
6 پست
دی 84
3 پست