قانونمندی و قانونمداری

 قانونمندی و قانونمداری

O علی پیام                     

آيا در اين باره فكر كرده ايد ؟ آيا يك تعريف و دقيق از زندگي خوب داريد ؟ اگر به شما بگويم زندگي خوب را تعريف كن در جواب چه پاسخي داريد؟  يا ساكت مي نشينيد و يا مي گوييد من نمي دانم و اگر به شما بگويم يك نمونه از زندگي خوب مثال بزن چه جوابي داريد؟ آيا زندگي خودرا خوب مي دانيد؟ يا زندگي همسايه تان را يا زندگي مردمان ديگر قريه یا زندگي  مردم ديگر ولايت هاي افغانستان  را يا زندگی ديگر مرد مان جهان؟ دراين باره فكر كن. همين لحظه فكر كن. اصلاً من پشنهاد مي كنم"قلم و كاغذ" برادر و براي خودت بنويس،‌ زندگي خوب چيست؟ زندگي خوب از چه چيزهاي جورشده است؟ آيا، من زندگي خوب دارم؟ يا خير؟ آيا،‌ كي و چه طور زندگي خوب مي توانم داشته باشم؟  اگر در این باره نكرده اي، ‌دير نشده است؛ بيا فكر كن. و بعدش جواب اين چهار سؤال را بنويس. از ته دل خودت بنويس. هر رقم كه فكر مي كني، حق داري در باره "زندگي" خوب و زندگي بد نظر بدهي. آن چيزهایي كه زندگي خوب را فراهم مي سازد، بگويي؟‌ و بگويي كه در دايكندي چه رقم مي شود" زندگي" را خوب ساخت؟‌ هما ن طوري كه براي خودت سعي مي كني، يك خانه ی خوب بسازي. حتماً ساختن خانه ی خوب نيازمند خيلي چيزها مي باشد. مگر اين طور نيست؟‌ حتماً همين طور است. بله، وقتي بخواهي خانه ی خوب بسازي، ‌به چه چيزها يي نيازمند خواهي بود؟ ‌فكر كن به چه وسايلي نياز مندي پيدا مي كني؟ ‌من برايت مي گويم‌ ‌براي اينكه يك خانه ی خوب بسازی، بايد يك استای ماهر باشد و بعلاوه، يك نجار ماهر براي ساختن در و كلكين و اروسي. صحيح است؟ يقينا، ساختن خانه ی خوب و د لخواه، از يك سلسله اصول، مقررات و قواعد پيروي مي كند و استا و نجار در قدم اول، از اصول، ‌فنون و قوانين استايي و نجاري استفاده كند. در قدم دوم، اگر از لوازم و وسايل اصولي و اساسي پيروي نكند، طبعاً، خانه ی شما عيبي، بدنما، نامقبول جور خواهد شد. در قدم سوم، اگر استا، خانه را خراب جوركند ، بايد تاوان بدهد. اينطورنيست؟ اين مثال راكه فهميدي، حتماً تا حدودي فهميده شد، كه يك زندگيی خوب، بايد از اصول، فنون، قواعد و مقررات پيروي كند؛ و گرنه،‌ دو مشكل پيش مي آيد: اولا،‌ خانه خراب ساخته مي شود، يا اصلاً ساخته نمي شود. دوم، اگر خانه خراب ساخته شد و يا اصلاً ساخته نشد، شما بايد تاوان و ضرر بدهي.

آيا فكركرده اي كه آن اصول، قاعده ها،‌ لوارم، واصول و فنون زندگي خوب چيست؟‌ من، نظرم اين است كه آن اصول،‌ قاعده ها، فنون و تكنيك سازنده ی يك زندگي خوب قانونمندی و حقوق شهروندی است. وقتي كه تو، من و ما، ‌خود را به جاي استاي خانه بگذاريم، ‌حتماً پي مي بريم كه در ساختن يك زندگي خوب، دلخواه نياز مند قانون و حقوق و مقررات اجتماعي مي باشيم. اگر تو، من و ما، استايی باشيم كه با شيوه ها، اصول و قواعد و مقررات اجتماعي و قانون و حقوق آشنايي نداشته باشيم، " زندگي" را خراب مي سازيم. و بايد، آن وقت تاوان و ضرربدهيم. پس، بيایيم خود ما به عنوان استاي زندگي،‌ نجار زندگي‌، ‌از اصول و قاعده هاي مورد نياز آشنايي پيداكنيم. بعد، از اينكه خوب،‌ استايي بلد شديم، آن وقت يك زندگي مردم پسند و خوب مي سازيم. آيا تو، چه قدر با قانون و حقوق ديگران آشنايي داري؟‌  جواب بده! اگر از قانون و مقررات و حقوق بشري آشنايي نداري، فكر كن چه كار بايد بكني؟ به كي مراجعه كني؟ آري، همانطوری كه يك خانه ی دلخواه، ‌مورد پسندتان از گل، چوب، ‌سنگ، خاك، و آب تشكيل شده، يك زندگيی آبرومند، دلخواه، مورد پسند از قانون و حقوق تشكيل شده است. بنابرین، بيایيم براي ساختن يك زندگي خوب،  اولا‌ با قانون و حقوق بشري آشنايي پيدا كنيم. دوم، قانون و حقوق بشري را در ساختن يك زندگي آبرومند، ارزشمند و خوب استفاده كنيم. وگرنه، تاوان بار خواهيم شد. تا تاوان بار و ضرربار نشده ايم، براي قانونمند شدن و قانونگرايي تلاش و كوشش كنيم. بدانيم كه زندگي در پناه قانون و استفاده ی دقيق از حقوق بشر تنها راه زندگي خوب مي باشد.

/ 2 نظر / 483 بازدید
احمدی

پیام عزیز جالب بود ولی خوب بود چند تا از قوانین و لوازم مورد نیاز در زندگی را هم می نویشتی تا افراد تنبل مثل من از همین جا یاد می گرفت. همیشه موفق باشی!!

حسينی

سلام خسته نباشي به ما هم سر بزن.